Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2015

MissGinger
9859 c26b 390
Mr. Darcy "Pride&Prejudice"
Reposted fromiamanartist iamanartist viabluejane bluejane
MissGinger
the royal judgment.
Reposted frompapaja papaja viabluejane bluejane
MissGinger
MissGinger
Już wcześniej wpadłem na to przy jakichś rozmowach z innymi, że nie umiem się już zupełnie odzywać, że nie umiem rozmawiać ani gadać i że wolę bardzo chętnie nic nie mówić.
— Edward Stachura
Reposted fromifyouleave ifyouleave viablackmoth7 blackmoth7
MissGinger
4874 7abd 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viaczoo czoo
MissGinger
5563 5e61 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viadzony dzony
MissGinger
Reposted fromshakeme shakeme viaawkwardx awkwardx
MissGinger
Rzeczy, o których się mówi najczęściej żartując, to są na ogół właśnie rzeczy, które sprawiają kłopoty; nie przyznajemy się do tych kłopotów, może z tajoną nadzieją, że właśnie osoba, z którą się rozmawia, słysząc że sobie żartujemy z tego, pomyśli, że to nieprawda.
— Marcel Proust
MissGinger
Są oceany nigdy niewypłakanych łez kobiecych, gdyż kobiety nauczono zabierać do grobu własne sekrety, sekrety matek i ojców, sekrety mężczyzn i społeczeństwa. Świat uważa płacz kobiety za rzecz niebezpieczną, bo łzy otwierają zaryglowane bramy do sekretów tajonych na dnie serca. W rzeczywistości dla dobra dzikiej duszy lepiej jest płakać.
— C.P. Estes, Biegnąca z wilkami
Reposted frombeltane beltane viacytaty cytaty
MissGinger
2982 163a 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viadzony dzony
MissGinger
4354 f207 390
Reposted fromraksha raksha viaczoo czoo
MissGinger
Reposted fromdreamadream dreamadream viajethra jethra
MissGinger

May 21 2015

MissGinger
Była bardzo wysoka, nosiła spodnie do sandałów, albo baletki do sutych spódnic, potrafiła wypić każdy mocny trunek w każdej ilości, dwa razy poroniła, pisywała opowiadania o zwierzętach, malowała jeziorne pejzaże, zaczynała już hodować tego raka, który miał ją zabić w wieku lat trzydziestu trzech i wydawała mi się beznadziejnie nieatrakcyjna. Wystawcie więc sobie moje zaniepokojenie, gdy na kilka sekund przed odjazdem (ona i ja staliśmy w korytarzu) Jean wiecznie drżącymi palcami wzięła mnie za skronie i ze łzami w promiennych niebieskich oczach spróbowała - bez powodzenia - przywrzeć ustami do moich ust. - Szerokiej drogi - powiedziała. Ucałuj ode mnie swoją córkę. Huk piorunu wstrząsnął domem, a ona dodała: - Może gdzieś, kiedyś w jakichś mniej żałosnych czasach znów się spotkamy. - (Jean, czymkolwiek i gdziekolwiek jesteś, w ujemnej czasoprzestrzenie czy w dodatnim duszoczasie, wybacz mi całą tę scenę, łącznie z nawiasem).
— V. Nabokov, 'Lolita'
Reposted fromgabrysiowa gabrysiowa viabluejane bluejane
MissGinger
2003 4762 390
Reposted fromeazyi eazyi viacytaty cytaty
MissGinger
Suka
Reposted fromkopytq kopytq viaastrid-anne astrid-anne
MissGinger
7589 3df9 390
Reposted fromjasminum jasminum viajstrbl jstrbl

May 18 2015

0034 f7e2 390

sixpenceee:

Ballerina Amelie Segarra dances the en pointe ballet technique (in which the performer typically dances on the points of their toes) on the tips of huge, menacing kitchen knives in an empty, darkened theater on a grand piano. 

(Source)

Reposted fromsexonadeathbed sexonadeathbed viadzony dzony
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl